Asortyment

Create! by OBI
Oryginalne meble i zestawy do samodzielnego stworzenia. Krok po kroku przy pomocy praktycznych wskazówek i trików stworzysz meble i dekoracje, które będą doskonałym dopełnieniem Twojego wnętrza.
Przejdź do CREATE! by OBI

USŁUGI

Mój sklep
Warszawa ul. Puławska
ul. Puławska 427
02-801 Warszawa
Zmień sklep
Wróć
Zmień sklep
Nie można określić lokalizacji
Pokaż więcej sklepów
Znajdź swój sklep na mapie
Stwórz z nami kuchnię marzeń! Umów się do strefy projektowania, gdzie pomogą Ci nasi projektanci. Możesz też skorzystać z Planera 3D, dzięki któremu samodzielnie zwizualizujesz projekt swojej kuchni.
Sprawdź szczegóły
Chcesz stworzyć projekt swojej łazienki? Jesteś w idealnym miejscu, aby urzeczywistnić swoje marzenie! Stworzymy dla Ciebie wyjątkowy projekt wnętrza, który zostanie idealnie dopasowany pod Twoje wymagania. Wystarczy, że umówisz się do strefy projektowania!
Sprawdź szczegóły
Stwórz swój mały raj na ziemi. Zaplanuj wygląd ogrodu, balkonu czy tarasu i ciesz się naturą we własnym domu! Skąd czerpać inspiracje? Jak zacząć? Kliknij i dowiedz się więcej!
Sprawdź szczegóły
Sprawdź usługi, z których możesz skorzystać bezpośrednio w naszych marketach oraz poprzez naszą stronę. Zadbamy o wszystko, czego w danym momencie potrzebujesz.
Sprawdź nasze usługi
Brakuje natchnienia? Przygotowaliśmy szeroki wybór aranżacji, które z pewnością staną się dla Ciebie źródłem inspiracji. Który styl Cię interesuje? Jakie dodatki wybrać? Kliknij i zainspiruj się!
Zobacz wszystkie
Wszystko w jednym miejscu! Czy to nie brzmi cudownie? Sprawdź nasze najnowsze katalogi, które z pewnością zachęcą Cię do zmian!
Zobacz wszystkie
Nie wiesz, jak zabrać się do aranżacji Twojego wnętrza? Dzięki naszym wskazówkom będzie to niezwykle proste i efektowne! Warto wspomnieć o trikach DIY, które sprawią, że pomieszczenie będzie jedyne w swoim rodzaju.
Zobacz więcej

Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę plików cookie (ciasteczek). Aby strona mogła działać prawidłowo, zmień ustawienia zabezpieczeń i odśwież stronę.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Zaktualizuj przeglądarkę, by korzystać z tej strony bezpieczniej, szybciej i po prostu sprawniej.

Nasze wytyczne dotyczące oceny

Czekamy na Wasze opinie, komentarze i pytania dotyczące artykułów na OBI.pl! Swoją oceną, pytaniem lub komentarzem aktywnie wspierasz innych klientów w ich decyzji o zakupie. Prosimy o przestrzeganie zasad poniższego regulaminu przy ocenie produktu.
Regulamin Opinii Produktowych
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania recenzji o produktach znajdujących się w sklepach pod marką OBI (Opinia) na stronie www.obi.pl (Serwis)
 2. Serwis prowadzi Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-180) przy Alei Krakowskiej 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092178 (Administrator).
 3. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2
Podmioty uprawnione do umieszczania Opinii
 1. Podmiotem uprawnionym do umieszczania Opinii w Serwisie jest:
  • osoba fizyczna działająca w imieniu własnym, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła oceniany produkt w sklepie pod marką OBI,
  • osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która zakupiła oceniany produkt w sklepie pod marką OBI (Klient).
 2. Zamieszczenie Opinii w Serwisie jest równoznaczne z:
  • potwierdzeniem przez Klienta, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • złożeniem przez Klienta oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.
§ 3
Przedmiot Regulaminu
 1. Opinie są subiektywnymi recenzjami Klientów na temat produktów zakupionych w sklepach sieci OBI. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść Opinii umieszczanych w Serwisie.
 2. Klient oświadcza, że Opinia umieszczona w Serwisie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Opinie umieszczone przez niego w Serwisie.
 3. Opinie powinny być napisane w języku polskim. Opinia nie może być krótsza niż 50 znaków i nie dłuższa niż 350 znaków. Umieszczenie Opinii w Serwisie wymaga podania przez Klienta adresu email.
 4. Klient może zamieścić w swojej Opinii maksymalnie 6 fotografii opiniowanego produktu.
 5. Klient może opublikować w Serwisie Opinie wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że treść umieszczanych przez niego Opinii nie może być tożsama i powinna dotyczyć różnych produktów.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia w uzasadnionych przypadkach Opinii umieszczonej w Serwisie przez Klienta. W szczególności, powyższe może nastąpić w przypadku:
  • umieszczenia w Opinii treści naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • umieszczenia Opinii dotyczących produktów, które nie znajdują się w ofercie sklepów pod marką Obi,
  • jeżeli treść Opinii była już wcześniej publikowana w Serwisie lub w innych serwisach,
  • Opinia nie posiada treści merytorycznej,
  • jeżeli treść Opinii narusza dobra osobiste,
  • umieszczenia w treści Opinii treści wzywających do nienawiści, stanowiących przejaw dyskryminacji lub obrażających uczucia religijne,
  • umieszczenia w treści Opinii słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe
  • umieszczenia w treści Opinii treści noszących znamiona zakazanej lub nieuczciwej reklamy lub zawierających reklamę podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Administratora
  • podejrzenia naruszenia przez Klienta praw autorskich osób trzecich.
§ 4
Prawa własności intelektualnej
 1. Umieszczenie Opinii w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że Opinia stanowi przejaw jego autorskiej twórczości i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Klient publikując Opinię udziela nieodpłatnej licencji na rzecz Administratora na korzystanie z umieszczonej Opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie także w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, promocyjnych, prasowych, radiowych, telewizyjnych, kampaniach reklamowych, sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
§ 5
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Krakowskiej 102.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@obi.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z:
  • wystawieniem Opinii produktu zgodnie z warunkami i zasadami sklepu OBI, w tym zawarcia umowy licencyjnej na warunkach określonych w § 4 ust. 2 powyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • kontaktem w celu poinformowania Klienta o reakcji na pozostawioną Opinię (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – podstawą jest zgoda Klienta, www.obi.pl lub w innych serwisach,
  • weryfikowaniem treści Opinii pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest eliminowanie Opinii, które są obelżywe lub naruszają warunki Opinii produktów.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być: spółki z grupy kapitałowej OBI, tj. OBI Centrala Systemowa sp. z o.o., Superhobby Dom i Ogród sp. z o.o., podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora), a także Bazaarovice Inc., 10901 Stonelake Blvd. Austin, Teksas 78759, USA (www.bazaarvoice.com).
 5. Po przesłaniu oceny produktu Opinia wraz z oceną (gwiazdki), podanymi danymi oraz adresem email będą przechowywane do odwołania. Adres IP Klienta będzie również tymczasowo przechowywany aby zapobiec oszustwom (przez okres ok 2 lat).
 6. W ramach wykonywania usług dane mogą być transferowane do USA - zawarto umowę zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zaakceptowanymi przez Komisję Europejską. Więcej informacji dostępnych jest u Inspektora Ochrony Danych OBI.
 7. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w sytuacji kiedy przetwarzanie jego danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl/).
 10. Podanie danych (w szczególności w zakresie adres e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne aby móc wystawić Opinię w Serwisie.
§ 6
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Do góry