W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

OTRZYMASZ WIĘCEJ
NIŻ MYŚLISZ

RRSO=14,29%

ZAŁÓŻ KARTĘ I ZRÓB TRANSAKCJĘ NA MINIMUM 200 ZŁ
W SKLEPIE OBI I ODBIERZ KARTĘ PODARUNKOWĄ
O WARTOŚCI 50 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY W SKLEPACH OBI.

O szczegóły zapytaj w Punkcie Banku BGŻ BNP Paribas.
Akcja ważna od 02.11. do 30.11.2018 r.

Załóż kartę
w BGŻ BNP Paribas.

Zrób transakcję
na minimum 200 zł
w sklepie OBI.

Odbierz kartę
podarunkową na kolejne
zakupy w sklepach OBI!

Przez RRSO należy rozumieć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania obliczoną na podstawie reprezentatywnego przykładu na dzień 10.10.2018 r. Sprzedaż Premiowa dotyczy osób, które w terminie od 02.11. do 30.11.2018 r. zawrą Umowę o kartę w Punkcie Banku BGŻ BNP Paribas w Markecie Obi, następnie w dniu zawarcia z Bankiem Umowy o kartę, dokonają jednej transakcji w sklepie OBI na kwotę co najmniej 200 zł i zgłoszą się z potwierdzeniem dokonania transakcji do Punktu Banku BGŻ BNP Paribas, w którym zawarły umowę. Szczegóły w regulaminie sprzedaży premiowej „Karta Premiowa OBI o wartości 50 zł za transakcję za 200 zł 02.11.-30.11.2018 r.” dostępnym na https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-dawnegosygma-bank-polska-sa oraz w Punkcie Banku BGŻ BNP Paribas w markecie OBI. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Udzielenie kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Kartę podarunkową OBI można wykorzystać do 31.12.2019 r. Regulamin działania karty podarunkowej OBI znajduje się w Punkcie Obsługi OBI. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony.

  • Zamów i odbierz
  • Dostawa
  • Sprawdź dostępność w markecie
Do góry