Instalacja solarna w domu jednorodzinnym.

Dom jednorodzinny z instalacją solarną i zielonym trawnikiem.

W obliczu stale rosnących kosztów zużycia energii interesujący dla właścicieli domów jednorodzinnych jest temat samowystarczalności energetycznej. Najczęstszym rozwiązaniem służącym częściowej lub kompletnej samowystarczalności jest instalacja solarna.
Rozróżniamy instalacje termosolarne, służące do ogrzewania domu i podgrzewania wody oraz instalacje fotowoltaiczne produkujące prąd. Wyjaśnimy różnice pomiędzy tymi technologiami oraz wytłumaczymy jak najekonomiczniej spożytkować energię solarną w domu.

1. Fotowoltaika w produkcji prądu 2. Produkcja ciepłej wody dzięki energii słonecznej.
3. Warunki instalacji urządzenia solarnego 4. Ochrona środowiska poprzez energię solarną.
Dom z instalacją solarną na dachu.

1. Fotowoltaika w produkcji prądu

Instalacja fotowoltaiczna (instalacja FW) zamienia światło słoneczne w energię elektryczną. Potrzebne do tego moduły fotowoltaiczne składające się z wielu ogniw słonecznych instaluje się na dachu lub na dowolnej dostępnej powierzchni. Urządzenia są w układzie scalonym lub tworzą tzw. wyspę. Urządzenia w układzie scalonym są podłączone do sieci publicznej i mogą tam doprowadzać prąd. Wyspa nie ma dojścia do sieci publicznej i może jedynie zaopatrywać nieduże potrzeby, jak np.: kampery czy domki letniskowe. Aby instalacja FW wytwarzająca prąd stały mogła być użytkowana w gospodarstwie domowym konieczny jest tzw. przemiennik częstotliwości do zmiany prądu stałego w zmienny.

Jeżeli cały wytworzony prąd nie jest potrzebny, można go zgromadzić w akumulatorze lub w sieci publicznej. Dostawcy prądu oferują zapłatę za dostarczanie prądu do sieci publicznej, a zatem instalacja FW nie tylko pozwala oszczędzić prąd, ale również daje korzyści finansowe. Instalacja FW o powierzchni modułów 50 m² na tradycyjnym dachu szczytowym kosztuje ok. 9 000 euro i wytwarza około 5 000 kWh prądu rocznie. Dla porównania: trzyosobowe gospodarstwo domowe zużywa rocznie ok. 4 500 kWh.

Teoretycznie można więc w pełni zaspokoić roczne zapotrzebowanie na prąd nie korzystając z dużych dostawców. Jednak zasoby energii słonecznej zmieniają się na przestrzeni roku, dlatego nawet z pomocą dużych akumulatorów nie da się całkowicie zrezygnować z dostawców publicznych.

Instalacje termosolarne

2. Produkcja ciepłej wody dzięki energii słonecznej.

Termiczne instalacje solarne przekształcają światło słoneczne w energię cieplną. Służą one do produkcji ciepłej wody i do ogrzewania. Instalacja składa się z kolektorów solarnych, zbiornika na ciepłą wodę, wymiennika ciepła, sterownika, zbiornika buforowego i podgrzewacza. Najważniejszą częścią instalacji są kolektory, które – tak samo jak moduły fotowoltaiczne – instaluje się na dachu. Zamieniają one promienie słońca w ciepło i przenoszą na nośnik znajdujący się pomiędzy kolektorem i zbiornikiem na ciepłą wodę. Kiedy woda w kolektorze zrobi się cieplejsza niż ta w zbiorniku , sterownik uruchamia pompę, która pompuje wodę do zbiornika. Tak powstałe ciepło może być wykorzystane w domu. Mimo to, nawet korzystając z dużych zbiorników nie jest możliwa całkowita rezygnacja z tradycyjnych kotłów grzejnych, ponieważ energia słoneczna jest uzależniona od pory roku.

Ceny solarnych instalacji termicznych zależą od ich rodzaju. Instalacja do ogrzewania wody użytkowej kosztuje już 3.000 euro i jest dużo tańsza niż instalacja, która również zaopatruje ogrzewanie. Ta ostatnia kosztuje minimum 8.000 euro. Inaczej niż w przypadku instalacji fotowoltaicznych, nie można tu liczyć na profity z dostawy prądu do sieci publicznej, tu oszczędzamy tylko na kosztach ogrzewania.

Instalacja fotowoltaiczna

3. Warunki instalacji urządzenia solarnego

Zasadniczo instalację solarną można zamontować na każdym dachu. Jedyny warunek: musi docierać tam dostatecznie dużo słońca i nie może być cienia od drzew czy krzewów. Nie ma przepisów zakazujących instalacji – oprócz przepisów prawa budowlanego.  Jedynie w przypadku instalacji na wolnej przestrzeni lub na budynkach zabytkowych konieczna jest zgoda gminy. Na dachach stromych moduły instaluje się równolegle do powierzchni dachu. Na dachach płaskich instalacja wsparta jest metalową ramą umieszczoną o różnych kątach nachylenia. Optymalny kąt nachylenia oraz konstrukcja instalacji zależy od budowy dachu, zużycia prądu i miejsca. 

Energia solarna jest przyjazna środowisku naturalnemu.

4. Ochrona środowiska poprzez energię solarną.

W przypadku tradycyjnej produkcji ciepła czy prądu poprzez spalanie gazu, oleju lub węgla powstają duże ilości CO2. Poza tym inne spaliny tj. tlenek azotu, dwutlenek siarki , tlenek węgla i węglowodór. Przy produkcji prądu czy ciepła z energii słonecznej nie powstają spaliny. Dlatego korzystając z energii słonecznej chronisz środowisko naturalne.

  • Zamów i odbierz
  • Sprawdź dostępność w markecie
  • Szeroki wybór produktów
Do góry