Bezpiecznie ogrzewanie kominkiem i piecem

Nowoczesny kominek w pokoju dziennym

Jeśli zdecydowałeś się na montaż i używanie kominka lub pieca kominkowego, musisz przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa. W celu ustalenia odpowiedniego miejsca należy zasięgnąć rady kominiarza i otrzymać jego zgodę. Kominki, piece stałopalne lub piekarniki na paliwo stałe nie mogą stać na podłożu takim jak parkiet, laminat lub wykładzina. Mogą być ustawione wyłącznie na specjalnej żaroodpornej płycie pod kominek. Również przy doprowadzaniu tlenu i wyborze materiału opałowego należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Jeśli zdecydujesz się na kominek etanolowy, należy, tak samo jak w przypadku grzejnika gazowego, zwrócić uwagę na dobrą wentylację pomieszczenia. Szczególną ostrożność należy zachować przy uzupełnianiu paliwa.

Jeśli będziesz stosować się do rad OBI, będziesz mógł cieszyć się z ciepłego domu bez obaw o swoje bezpieczeństwo.

1. Odpowiednie miejsce na kominek 2. Jakie paliwo nadaje się do kominka lub pieca?
3. Bezpieczne ogrzewanie kominkiem, piecem i piecem stałopalnym 4. Specyfikacja kominków indoor
5. Szybkie i bezpieczne ciepło z piecyka gazowego 6. Bezpieczne ogrzewanie piecem olejowym
7. Co robić w przypadku zapalenia kominka lub wycieku gazu?
Kominek przed żółtą ścianą

1. Odpowiednie miejsce na kominek

Jeśli planujesz zakup kominka, pieca lub pieca stałopalnego musisz umówić się na ekspertyzę i otrzymać zgodę kominiarza. Z kominiarzem można omówić również odpowiednie miejsce na piec jak i ustalić właściwą moc kW. To samo dotyczy zakupu piekarnika na paliwo stałe do ogrzewania lub gotowania.

Przy podłogach łatwopalnych jak parkiet, laminat czy dywan należy najpierw położyć szklaną lub metalową żaroodporną płytę pod kominek. Płyta powinna być większa od pieca przynajmniej 50 cm z przodu i przynajmniej 30 cm po bokach.

Jeśli piec kominkowy stoi na podłodze z kamienia lub płytek, wówczas można zrezygnować z płyty żaroodpornej pod kominek. Piec musi być oddalony od ściany przynajmniej o 20 cm. Odległość od łatwopalnego sufitu (np. drewnianych belek) powinna wynosić przynajmniej 45 cm, od ognioodpornego sufitu przynajmniej 20 cm. Uwaga na łatwopalne przedmioty (np. zasłony, drewniane meble, choinki na Boże Narodzenie)! Muszą znajdować się przynajmniej 40 cm od kominka i rur. Z powodu emitującego ciepła odległość od drzwi pieca powinna wynosić minimum 80 cm.

Ogień w kominku

2. Jakie paliwo nadaje się do kominka lub pieca?

Klasyczne kominki i piece opalane są drewnem, węglem lub brykietem. W piecach stałopalnych można dodatkowo użyć bardziej wartościowego węgla kamiennego. Należy używać wyłącznie paliwa wymienionego w instrukcji obsługi danego pieca. W piecu opalanym drewnem należy używać suchego i surowego drewna. Ważne jest aby materiał opałowy miał wystarczająco dużo czasu by wyschnąć. Świeże drewno zawiera więcej wody. Poza tym spala się nie tylko gorzej, ale również z powodu niskiej temperatury spalania emitowane są substancje szkodliwe. 

Pozostałe informacje dostępne są w naszym poradniku „Paliwa do kominka i pieca: opalanie drewnem i węglem“.

Płonąca podpałka trocinowa

3. Bezpieczne ogrzewanie kominkiem, piecem i piecem stałopalnym

Do odpalenia kominka proszę wziąć kawałek rozpałki do kominków lub piecyków, szczypki, drewno rozpałkowe i mniejsze kawałki drewna. Zabronione jest używanie spirytusu, benzyny lub innych łatwopalnych cieczy. Mogą one doprowadzić do natychmiastowego wybuchu i ciężkich oparzeń. Przy rozpalaniu należy również zrezygnować z użycia gazet z powodu czernidła drukarskiego, barwników, kleju i środków wiążących, ponieważ wzmagają one powstanie dymu, a przy spalaniu mogą powstawać trujące opary.

Podczas palenia w kominku należy cały czas przebywać w pomieszczeniu. W tym czasie proszę zwrócić szczególną uwagę na dobrą wentylację w pomieszczeniu. Podczas palenia może dojść do silnego nagrzania uchwytu, powierzchni i rur. Dotykać je można wyłącznie przy użyciu ogniotrwałych rękawic lub innych narzędzi. Należy omówić z dziećmi mieszkającym w domu niebezpieczeństwa związane z paleniem w kominku i trzymać je z dala od kominka. Nie wolno również zostawiać zwierząt w pomieszczeniu, w którym pali się w kominku. Przynajmniej raz w roku kominek powinien zostać skontrolowany przez specjalistę. Czyszczenie komina należy powierzyć właściwemu kominiarzowi.

Kominki indoor

4. Specyfikacja kominków indoor

Kominki indoor (kominki etanolowe) muszą być ustawione na stabilnym miejscu, w żadnym wypadku na chwiejnych stołach, regałach itp. Proszę zachować przepisowe, minimalne odległości od ścian i łatwopalnych przedmiotów. Przy spalaniu etanolu wydziela się dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy drażniące. Dlatego też kominek etanolowy powinien znajdować się w większych pomieszczeniach z dobrą wentylacją. Należy mieć zawsze na oku palący się kominek. Należy być szczególnie ostrożnym, gdy w pomieszczeniu znajdują się dzieci lub zwierzęta. Należy uważać podczas uzupełniania paliwa, ponieważ bioetanol jest łatwopalny. Zasobnik przed napełnieniem musi być zimny. W przypadku wylania paliwa poza zbiornik, należy wytrzeć go za pomocą ręcznika papierowego. Ręcznik należy niezwłocznie wyrzucić. Po napełnieniu proszę dokładnie zamknąć pojemnik z etanolem i przechowywać go najlepiej w osobnym pomieszczeniu gospodarczym.

Mały, przenośny piecyk gazowy

5. Szybkie i bezpieczne ciepło z piecyka gazowego

Podczas opalania gazem należy zwrócić szczególną uwagę na dostateczną wentylację, ponieważ podczas spalania płynnego gazu (mieszanina butanu i propanu) zużyty zostaje tlen i w skutek tego powstać mogą szkodliwe dla zdrowia opary. Piecyk gazowy powinien stać w odpowiedniej odległości od łatwopalnych ścian i przedmiotów. Przedmioty certyfikowane przez TÜV posiadają zabezpieczenie przed zapaleniem, które uniemożliwia ulatnianie gazu, zabezpieczenie termiczne, które zapobiega przegrzaniu oraz zabezpieczenie przed niedoborem tlenu (Oxystop). Ostatnie zabezpieczenie powoduje automatyczne wyłączenie się pieca, gdy zawartość dwutlenku węgla w powietrzu jest za wysoka. Przy użyciu wewnątrz budynku wymagany jest regulator, który zapobiega zbyt dużemu ciśnieniu uwalnianego gazu, który mógłby doprowadzić do pęknięcia przewodów gumowych.
Zbiornik zawiera gaz pod ciśnieniem. Proszę uważać podczas transportu, aby butla z gazem nie przewróciła się i nie toczyła. Proszę zawsze używać osłon zaworu butli, magazynować pełne butle w pomieszczeniach o dobrej wentylacji i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Przenośny piec olejowy

6. Bezpieczne ogrzewanie piecem olejowym

Montaż oraz podłączenie pieca olejowego najlepiej powierzyć fachowcom. Szczególną uwagę proszę zwrócić na wszystkie minimalne odległości od pieca oraz na działania przeciwpożarowe. Przed uruchomieniem pieca wszystkie przewody i komin muszą zostać sprawdzone przez kominiarza. Przynajmniej raz w roku (najlepiej po okresie grzewczym) należy dokonać przeglądu technicznego pieca. Do ogrzewania należy używać wyłącznie oleju opałowego uwzględnionego w instrukcji obsługi. Zakazane są inne oleje, śmieci, papier, papa lub drewno. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobrą wentylację pomieszczenia, w której znajduje się piec.

Podczas ogrzewania może dojść do nagrzania uchwytów i powierzchni pieca olejowego. Proszę dotykać piec wyłącznie w rękawicach ochronnych lub z pomocą innych narzędzi. Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do pieca olejowego. Gdy zbiornik z olejem jest pusty, należy najpierw go całkowicie schłodzić. Zabronione jest napełnianie zbiornika olejem gdy palnik jest jeszcze ciepły. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu.

Zadymienie

7. Co robić w przypadku zapalenia kominka lub wycieku gazu?

Jeśli mimo przestrzegania środków bezpieczeństwa, dojdzie do wybuchu pożaru, ważne jest zachowanie spokoju i przedsięwzięcie odpowiednich kroków:

 • W przypadku pożaru zabronione jest gaszenie płomieni przy użyciu wody! Z powodu pary wodnej ciśnienie w kominku jest tak wysokie, że może dojść do wybuchu i ogromnych strat. W przypadku pożaru z udziałem etanolu, połączenie go z wodą spowoduje przyśpieszenie rozprzestrzeniania się płomieni.
 • Proszę zachować spokój.
 • Najpierw proszę zamknąć wszystkie otwory w kominku (drzwi, klapy powietrza).
 • Jeśli pożar jest niewielki proszę spróbować ugasić go używając koca gaśniczego szklanego lub gaśnicy pianowej. Proszę w pierwszej kolejności mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych domowników!
 • Jeśli pożar się rozprzestrzenił, proszę natychmiast wezwać straż pożarną pod numerem 112.
 • Przy pożarze komina, należy poinformować kominiarza.
 • Przy dużym zadymieniu proszę trzymać przy ustach i nosie mokrą tkaniną.
 • Proszę opuścić dom i dopilnować, aby wszyscy domownicy i zwierzęta również opuścili budynek.

W przypadku wszelkich nieprawidłowości w pracy pieca gazowego, należy przestrzegać następujących reguł:

 • Jeśli zauważysz, że gaz uchodzi z butli, należy natychmiast zamknąć wszelkie zawory. Jeśli pojawiły się już płomienie, proszę użyć rękawic ochronnych i chronić twarz.
 • Proszę natychmiast wynieść nieszczelną butlę z pomieszczenia, gdyż uchodzący gaz może doprowadzić do wybuchu.
 • Proszę otworzyć wszystkie okna i drzwi.
 • Proszę nie włączać żadnych wyłączników światła, elektrycznych urządzeń czy zapalniczek.
 • Jeśli nie można zamknąć zaworu w nieszczelnej butli gazowej, należy ją szybko ochłodzić wodą.

Więcej informacji znajdziesz w poradniku „Ochrona przeciwpożarowa“. W celu zwiększenia bezpieczeństwa należy zainstalować czujniki dymu i gazu.

Bez względu na to, czy będziesz okazjonalnie uruchamiać w domu kominek lub piec, czy też używać go do ogrzewania domu w celach oszczędnościowych, należy zawsze przestrzegać środków ostrożności, by nic nie stało na drodze do osiągnięcia przytulnej i ciepłej atmosfery w domu.

 • Zamów i odbierz
 • Sprawdź dostępność w markecie
 • Szeroki wybór produktów
Do góry