Usuwanie glonów z oczka wodnego w 6 krokach

Usuwanie glonów z oczka wodnego z OBI.

Oczko wodne to wrażliwy ekosystem, którego równowagę łatwo mogą zakłócić zmiany w jego gospodarce mineralnej. W naturalnych zbiornikach wodnych żyjące tam organizmy są od siebie zależne. Tę zależność opisuje tzw. łańcuch pokarmowy. Jeśli zmieni się choć jedno ogniwo, ma to wpływ na równowagę biologiczną całego stawu. Najczęstszą przyczyną pojawiających się problemów jest zbyt intensywne nawożenie, np. karmienie ryb, lub zbyt gęsto zasadzone rośliny. Wówczas dochodzi do zakwitu glonów, co sprawia, że woda w stawie robi się mętna.

Ważne: w cyklu rocznym zawartość tlenu i wartości odżywczych w stawie ulega naturalnym wahaniom, które samoczynnie się regulują. Jeśli dojdzie jednak do sytuacji, kiedy równowaga biologiczna środowiska wodnego w stawie jest zagrożona, musisz działać.

1 - Krok po kroku 2 - Lista zakupów
Sprawdzenie współczynnika pH.

Krok po kroku 1 - sprawdzenie współczynnika pH

W pierwszej kolejności musisz ustalić współczynnik pH. Możesz to zrobić, używając specjalnych zestawów do pomiaru pH. W ten sposób dowiesz się, czy zawartość składników odżywczych w stawie mieści się w normie, czy już nie. Współczynnik pH odnosi się do stężenia jonów wodorowych w danym roztworze i określa jego kwasowość i zasadowość w oparciu o skalę od 1 do 14. Jeśli odczyn jest neutralny, współczynnik pH wynosi od 6,8 do 8,2. Jeśli zmierzona wartość jest wyższa lub niższa, powinieneś postępować w następujący sposób.

Wskazówka:

Wzmocnij zdolności stawu do samooczyszczania, aby zapobiec niedoborowi tlenu. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie w oczku wodnym urządzeń technicznych, np. pomp cyrkulacyjnych i systemów filtracyjnych, które przyczyniają się do zwiększenia ilości tlenu w wodzie.

Obniżanie współczynnika pH.

Krok po kroku 2 - obniżanie współczynnika pH

Ubogie w kwasy huminowe substraty, np. torf albo mulcz korowy, mogą przyczynić się do obniżenia współczynnika pH w stawie. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie siatki, którą później można w łatwy sposób usunąć. Istnieją także inne sposoby na podwyższenie bądź obniżenie współczynnika pH wody, np. dodanie do wody określonej ilości wody gruntowej lub specjalnych chemicznych dodatków.

Wymiana ok. 10 do 20% objętości wody w ciągu 2 dni także jest skuteczną metodą na zmianę pH. Jeśli glonów jest mało, można użyć elektrycznego oczyszczacza emitującego promieniowanie UV, który uszkadza komórki glonów i powoduje ich zabicie. Powstałe w ten sposób cząstki wychwytywane są następnie przez filtry.

Wskazówka:

Jeśli zamierzasz dodać do oczka wodnego deszczówki, powinieneś ją najpierw przefiltrować. W ten sposób zapobiegniesz dostaniu się do stawu zbyt dużej ilości zanieczyszczeń.

Stosowanie filtrów.

Krok po kroku 3 - Stosowanie filtrów

Systemy filtracyjne, które regularnie oczyszczają wodę i dostarczają jej tlenu, zalecane są przede wszystkimi do zarybionych stawów ogrodowych. Użycie takich urządzeń sprawdza się także w mniejszych oczkach wodnych. Wydajność elektrycznych pomp, oksydatorów i skimmerów zależy od pojemności zbiornika. Wartość tę należy obliczyć przed zakupem odpowiednich rozwiązań. Objętość stawu oblicza się w następujący sposób: pomnóż szerokość razy wysokość razy głębokość i podziel uzyskany wynik przez 2. Do montażu urządzeń używaj wyłącznie wodoszczelnych przewodów i przyłącza wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy Fi.

Wskazówka:

Przed nadejściem zimy powinieneś wyłączyć i wyjąć ze stawu elektryczny osprzęt, aby mróz go nie uszkodził – wyjątek stanowią oczywiście elektryczne urządzenia zabezpieczające staw przed zamarzaniem. Starannie wyczyść odłączony sprzęt i przechowaj go w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, najlepiej w wiadrze wypełnionym wodą. W ten sposób sprawisz, że uszczelki i ruchome części pozostaną elastyczne.

Usuwanie glonów.

Krok po kroku 4 - Usuwanie glonów

Nieproporcjonalny, intensywny rozwój glonów jest dużym obciążeniem ekosystemu stawu. Zanim zastosowane przez Ciebie środki usuwania przyczyn zakwitu zaczną działać, sprawdzą się bardziej bezpośrednie rozwiązania: np. usunięcie ze stawu zbyt dużej ilości roślin. W ten sposób zapobiegniesz gromadzeniu się w wodzie składników odżywczych i zmniejszaniu się ilości tlenu. Glony i nadwyżkę roślin możesz usunąć, stojąc na brzegu: użyj do tego płaskiej podrywki wędkarskiej lub chwytaka do roślin wodnych.

Wskazówka:

Grzybienie to rośliny, które w stawie spełniają podwójną funkcję: dekoracyjną i użyteczną. Do prawidłowego rozwoju potrzebują bowiem dużej ilości wartości odżywczych, a równocześnie pomagają przy rozkładzie tych składników.

Odsysanie glonów.

Krok po kroku 5 - Odsysanie glonów

Za pomocą specjalnego urządzenia odsysającego można bez trudu usunąć zrostnice, które swobodnie unoszą się w wodzie. Taki przyrząd pozwoli także usunąć glony, które przywarły do kamieni lub dna. Urządzenia te wyposażone są w różne końcówki, które pozwolą dosięgnąć nawet najtrudniej dostępnych zakamarków lub szybciej oczyścić większe powierzchnie.

Wskazówka:

Przy odsysaniu glonów uważaj na małe zwierzęta żyjące w wodzie! Postępuj bardzo ostrożnie, aby ich przypadkiem nie zassać.

Używanie preparatów blokujących rozwój glonów.

Krok po kroku 6 - Używanie preparatów blokujących rozwój glonów

Aby skutecznie zapobiec rozwojowi glonów, dobrym rozwiązaniem jest użycie środków wiążących fosforany występujące w wodzie. Fosforany to najważniejszy składnik odżywczy glonów. Jeśli pozbawimy algi tego pokarmu, nie będą mogły się rozwijać. Jeśli jest na to za późno, można zastosować preparaty do flokulacji zrostnic i glonów planktonowych. Później można je z łatwością usunąć.

Wskazówka:

Środki chemicznie należy stosować bardzo ostrożnie i tylko w wyjątkowych przypadkach, ponieważ stanowią ingerencję w gospodarkę mineralną środowiska wodnego i mogą przy nieprawidłowych dawkach poważnie zakłócić równowagę ekosystemu. Najlepszym sposobem na długotrwałe pozbycie się glonów i zdrową, czystą wodę jest biologiczny system filtracyjny z filtrem UVC.

Lista zakupów

  • zestaw do pomiaru współczynnika pH
  • podrywka do glonów
  • filtr wody
  • nożyce do glonów
  • oczyszczacz wody, tzw. skimmer
  • Zamów i odbierz
  • Sprawdź dostępność w markecie
  • Szeroki wybór produktów
Do góry