Przycinanie róż w 4 krokach

Optymalny sposób przycinania róż.

Myślisz, że przycinanie róż jest skomplikowane? Mylisz się! Wszystko, czego potrzebujesz, to dobry zmysł obserwacyjny i ostry sekator. Im częściej będziesz przycinał róże, tym obficiej będą kwitły. Cięcie odmładza rośliny i wspiera ich wzrost. Ważne, abyś wiedział, czy Twoje róże są odmianami kwitnącymi tylko raz, czy też kilka razy w roku. Cięcie róż zależy bowiem od ich wzrostu i kwitnienia.

Odpowiednia pora przycinania róż przypada na wiosnę, gdy kwitną forsycje.

1 - Krok po kroku 2 - Lista zakupów
3 - Lista narzędzi

Krok po kroku 1 - Przycinanie róż kwitnących kilka razy w roku

Wiele z dzisiejszych, nowoczesnych odmian róż krzewiastych, rabatowych, szlachetnych i pnących wiotkich (charakteryzujących się pionowym pokrojem i potrzebą stabilnej konstrukcji) łączy w sobie dobre właściwości „historycznych róż”, jak zapach i odporność na choroby, z cechami nowszych odmian, np. zdolnością do kilkukrotnego kwitnienia w roku. W przypadku tych róż przekwitłe pędy przycina się do pierwszego, w pełni rozwiniętego liścia. Pamiętaj o tym, aby liść ten skierowany był na zewnątrz, ponieważ w miejscu przycięcia wyrosną z niego nowe pąki, które także będą skierowane na zewnątrz. Gdyby skierowały się do wnętrza rośliny, doszłoby do niekorzystnego krzyżowania się pędów.

Każdej wiosny przycina się pędy główne (w przypadku róż okrywowych możesz użyć sekatora do żywopłotów). W ten sposób zapewnisz zwarty i silny wzrost roślin. Stare lub obumarłe pędy usuń przy podstawie tak, aby szkielet rośliny tworzyło od pięciu do ośmiu mocnych pędów.

Wskazówka:

Do przycinania używaj tylko dobrze naostrzonego sekatora. W przypadku róż krzewiastych i pnących przyłóż go ok. 0,5 cm nad oczkiem skierowanym na zewnątrz („śpiący” pąk).

Usuwanie wierzchołków pędów.

Krok po kroku 2 - Przycinanie róż kwitnących raz w roku

Większość róż dzikich i historycznych kwitnie tylko raz, w połowie lata. Ich kwiaty rozwijają się na bocznych odnogach długich pędów, czyli na pędach kilkuletnich. To samo dotyczy tzw. ramblerów, czyli róż pnących o długich, wiotkich i giętkich pędach, które nie potrzebują podpór. W przypadku tego rodzaju róż zwykle prześwietla się starsze i chore pędy, obcinając je przy nasadzie, i usuwa przekwitłe wierzchołki pędów. Jeśli przekwitłe pędy usuniesz bezpośrednio po kwitnieniu, licz się z tym, że na jesień nie pojawią się na nim owoce. Długie, jednoroczne gałęzie bez pędów bocznych, które wystają z krzewu, skracane są o ok. 1/3, aby zachować kompaktowy pokrój rośliny.

Wskazówka:

Jeśli poziomo poprowadzisz długie pędy główne róż pnących, będą obficiej kwitły. Dzieje się tak, ponieważ boczne odnogi, w których krążenie soków jest najsilniejsze, kierują się w górę.

Przycinanie róż do rozwartej, kompaktowej korony.

Krok po kroku 3 - przycinanie róż szczepionych na pniu

Róże szczepione na pniu przycina się wiosną do zwartej, kompaktowej korony składającej się z kilku pędów głównych (od pięciu do siedmiu). Należy zrobić to wtedy, gdy nie ma już przymrozków. Pędy główne róż szlachetnych zaszczepionych na pniu przytnij do od trzech do pięciu pąków. W przypadku róż rabatowych i miniaturowych zaszczepionych na pniu pędy główne skróć do od pięciu do siedmiu pąków. Bardzo cienkie pędy przytnij do dwóch pąków znajdujących się przed miejscem szczepienia. Wówczas wydadzą więcej pędów. Jeśli na pniu zaszczepiono róże pnące, utworzą one kaskadowo zwisającą koronę. Wiosną takich koron się nie przycina, można je jedynie prześwietlić. Pamiętaj o tym, aby korona była proporcjonalna.

Wskazówka:

W przypadku róż szczepionych na pniu przy podstawie krzewu pojawiają się często dzikie pędy. Tego rodzaju pędy usuń, wyrywając je. Nie przycinaj ich, ponieważ w przeciwnym razie w miejscu przycięcia ponownie wyrosną nowe.

Przycinanie róż pnących.

Krok po kroku 4 - Przycinanie róż pnących

Róże pnące także dzielą się na odmiany kwitnące raz w roku i takie, które wydają kwiaty kilka razy w sezonie. Klimbery kwitną kilka razy w roku. Ich kwiaty pojawiają się zarówno na pędach jednorocznych, jak też kilkuletnich. W ich przypadku wystarczy wiosną usunąć zbyt cienkie i stare pędy. Boczne odnogi pędów głównych przycina się do czterech oczek, aby zachowały kompaktowy pokrój. Kwitnące raz w roku róże pnące, np. ramblery, kwitną tylko na kilkuletnich pędach. Aby przy wiosennym przycinaniu nie usunąć wszystkich zalążków pąków, wytnij w przypadku tych odmian tylko obumarłe, chore lub przekwitłe pędy zeszłoroczne.

Wskazówka:

Pędy róż pnących, które są cieńsze niż ołówek, powinieneś usunąć. W przypadku skrzyżowania pędów usuń słabszy pęd nad pąkiem skierowanym do zewnątrz, a w przypadku pędów rosnących bardzo blisko siebie − przytnij starszy.

Lista zakupów

  • rękawice ogrodowe
  • koszyk ogrodowy (do zbierania ściętych części roślin)

Lista narzędzi

  • sekator do róż
  • piła do gałęzi
  • sekator do żywopłotów
  • Zamów i odbierz
  • Sprawdź dostępność w markecie
  • Szeroki wybór produktów
Do góry