Montaż sufitu podwieszanego w 8 krokach

Majsterkowicz wykonuje sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych w pokoju.

Kto mieszka w starym budynku, ten wie, że bardzo wysokie pomieszczenia mogą zwiększać koszty ogrzewania — szczególnie, jeśli sufit jest słabo izolowany. Sufit podwieszany może spowodować przyspieszone nagrzewanie się pomieszczeń, a w efekcie wyraźną oszczędność kosztów ogrzewania. Ponadto sufit podwieszany zwiększa skuteczność izolacji. Może także poprawiać estetykę pomieszczenia. Jeśli planuje się zastosowanie oświetlenia sufitowego, sufit podwieszany będzie dla niego dobrą podstawą: pod okładziną sufitową można łatwo ukryć przewody.

Nie trzeba w takim wypadku znacznie obniżać pomieszczenia. Do zmiany wyglądu pomieszczenia zwykle wystarczające jest wykonanie sufitu podwieszanego o grubości kilku centymetrów. Do wykonania podwieszeń o grubości od 4 do 12,5 cm dostępne są rozwiązania z wieszakami bezpośrednimi. Taki system podwieszenia pozwala znacznie obniżyć koszt drewna użytego do wykonania konstrukcji dolnej. Dzięki temu wygodnemu i oszczędzającemu czas rozwiązaniu można też bardzo skutecznie wyeliminować nierówności. W naszym poradniku pokażemy, jak łatwe może być samodzielne wykonanie sufitu podwieszanego przy użyciu systemu podwieszenia.

1 - Krok po kroku 2 - Lista zakupów
3 - Lista narzędzi
Profile UD pod sufit podwieszany są przymocowywane do ścian za pomocą wkrętów i kołków.

Krok po kroku 1 - Zamocuj na ścianie profile do zamontowania systemu sufitu podwieszanego.

Najpierw zamocuj na ścianach profile do zamontowania systemu podwieszanego. W tym celu zaznacz na ścianach wysokość zabudowy. Koniecznie użyj poziomicy lub lasera krzyżowego w celu prawidłowego wyrównania profili pod sufit podwieszany. Pamiętaj, że w starych budynkach istniejące sufity nie stanowią zbyt precyzyjnej płaszczyzny odniesienia, ponieważ często nie są proste.

Przed montażem naklej taśmę uszczelniającą na przycięte profile przyłączy ściennych UD od strony ściany. Następnie zaznacz miejsca wykonania otworów na kołki co 50 cm i wywierć je wiertarką w ścianie. Teraz możesz trwale przykręcić profile.

Wieszaki bezpośrednie są przykręcane do sufitu w odstępach 50 cm lub 20 cm od ściany.

Krok po kroku 2 - Zamocuj wieszaki bezpośrednie na suficie.

Wyznacz położenie łat głównych systemu podwieszenia sznurem traserskim i zaznacz na suficie miejsca późniejszego przymocowania poszczególnych łat. Pamiętaj, by obie zewnętrzne łaty były oddalone od ściany o około 20 cm, a odstępy między łatami nie przekraczały 50 cm. Wzdłuż wytyczonych linii zaznacz miejsca wywiercenia otworów pod wieszaki bezpośrednie. Odstęp od ściany powinien wynosić maksymalnie 50 cm w przypadku stosowania profili CD i 35 cm w przypadku wykonania łat głównych z drewna. Między wieszakami bezpośrednimi pozostaw maksymalnie 100 cm odległości w przypadku profili CD i 85 cm w przypadku łat drewnianych. Następnie wywierć otwory i przymocuj wieszaki bezpośrednie do sufitu odpowiednimi kołkami i wkrętami.

aty główne są przymocowywane do wieszaków bezpośrednich.

Krok po kroku 3 - Zamocuj łaty główne systemu sufitu podwieszanego.

Teraz przymocuj łaty główne systemu sufitu podwieszanego do wieszaków bezpośrednich. W trakcie tej czynności sprawdzaj poziomicą, czy łaty nie zwisają. Jeśli wystają końce wieszaków bezpośrednich, odegnij je obcęgami do góry, aby później nie przeszkadzały. Jeśli chcesz dodatkowo zaizolować sufit, umieść teraz materiał izolacyjny na łatach głównych. Jeśli nad sufitem znajduje się zimny obszar, np. niewykończone poddasze, konieczne jest jeszcze zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej.

Łaty nośne są montowane co 50 cm.

Krok po kroku 4 - Zamocuj łaty nośne systemu sufitu podwieszanego.

Tak zwane łaty nośne systemu sufitu podwieszanego to łaty poprzeczne, na których są później montowane płyty sufitowe. Przymocuj łaty nośne do łat głównych, zachowując odstępy nieprzekraczające 50 cm. Dokładne odstępy między poszczególnymi łatami lub profilami zależą od długości płyt, jakie zamierzasz zastosować. Dokładne wartości łatwo odczytasz z tabeli.

Długość płyty

Odstępy między łatami nośnymi

125 cm

41,5 cm

200 cm

50,0 cm

260 cm

43,3 cm

Majsterkowicz nacina płytę gipsową nożykiem i przełamuje ją.

Krok po kroku 5 - Przytnij płyty gipsowe systemu sufitu podwieszanego.

Aby przyciąć płyty gipsowo-kartonowe na potrzebną długość systemu podwieszania, wykonaj nożykiem nacięcie wzdłuż listwy do cięcia lub poziomicy, aż do przecięcia izolacji kartonowej. Teraz przełam płytę na jakiejś ostrej krawędzi i przetnij nożem dolną izolację kartonową. Następnie zukosuj krawędzie cięte za pomocą struga do krawędzi i wygładź je strugiem do szlifowania. Na koniec usuń pozostałości pyłu.

Para majsterkowiczów przykręca płyty gipsowe do łat nośnych na suficie.

Krok po kroku 6 - Zamocuj płyty gipsowe na suficie.

Płyty gipsowe są przymocowywane do łat nośnych z ukosowanymi krawędziami do dołu. W przypadku łat nośnych z metalowych profili użyj wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych z drobnym gwintem, a w przypadku łat nośnych z drewna — wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych z grubym gwintem. Koniecznie rozpocznij od przykręcenia płyt w jednym narożniku lub w środku płyty, aby uniknąć odkształceń; najlepiej jest pracować we dwójkę. Umieść śruby w odstępach nie większych niż 17 cm. Po założeniu pierwszego rzędu umieść drugi rząd płyt z przesunięciem o co najmniej 40 cm — nie powinny powstawać żadne fugi krzyżowe.

Majsterkowicz gruntuje pędzlem krawędzie cięte.

Krok po kroku 7 - Gruntowanie krawędzi ciętych w systemie sufitu podwieszanego.

Po założeniu wszystkich płyt w nowym podwieszeniu sufitu zagruntuj krawędzie cięte. W tym celu nałóż preparat do wgłębnego gruntowania pędzlem na ukosowane krawędzie. W ten sposób zapobiegniesz odpadaniu masy szpachlowej podczas szpachlowania fug.

Majsterkowicz szpachluje fugi płyt gipsowych.

Krok po kroku 8 - Zaszpachluj fugi podwieszenia sufitu i wykonaj szpachlowanie końcowe.

Nałóż masę szpachlową do podwieszenia sufitu szpachelką poprzecznie względem fugi. Dzięki temu uzyskasz całkowite i dopasowane do kształtu wypełnienie. W razie potrzeby zaszpachluj też otwory po wkrętach. Na koniec wyrównaj powierzchnię wypełnionych fug, aby uzyskać płaską powierzchnię. Po upływie czasu schnięcia usuń wystające części i zadziory szpachelką.

Przy szpachlowaniu końcowym nakładaj masę szpachlową pacą wyrównującą. Rozprowadzaj masę szerokimi ruchami, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Nie przejmuj się, jeśli będą pomimo tego będą widoczne nierówności: możesz je zeszlifować po całkowitym wyschnięciu masy szpachlowej. Uważaj, aby nie uszkodzić płyt gipsowych.

Czy chcesz teraz uzyskać lepszą izolację, czy ukryć przewód oświetleniowy pod podwieszeniem sufitowym — przy pewnym doświadczeniu w majsterkowaniu i po właściwym przygotowaniu zrobisz to całkiem prosto zgodnie z własnym planem.

  • Zamów i odbierz
  • Dostawa
  • Sprawdź dostępność w markecie
Do góry