Montaż korytek odwadniających w 4 krokach

Majsterkowicz montuje ruszt szczelinowy na korytku

W korytkach odwadniających gromadzi się nadmiar wody, który następnie odprowadzany jest do kanału bądź systemu rozsączającego. W niniejszej instrukcji wyjaśnimy, na co musisz zwrócić uwagę przy projektowaniu systemu odwadniającego, w jaki sposób zamontować korytka odwadniające, aby prawidłowo działały, oraz podpowiemy, jakich narzędzi i materiałów będziesz potrzebować.

1 - Krok po kroku 2 - Lista zakupów
3 - Lista narzędzi
Majsterkowicz ustala spadek terenu pod montaż korytka.

Krok po kroku 1 - Ustalenie przebiegu korytka odwadniającego

Na początku należy ustalić przebieg korytka odwadniającego. W tym celu należy ustalić najwyżej i najniżej położony punkt obszaru, na którym będzie montowane korytko. Najniższym punktem jest zawsze kanał bądź system rozsączający, do którego odprowadzana będzie woda. Ważne, aby korytka montować z przynajmniej 2-procentowym spadkiem w kierunku prowadzącym od budynku.

Informacje dotyczące sposobu sprawdzenia szybkości wchłaniania wody przez grunt znajdziesz w instrukcji OBI pt. „Wykonanie drenażu” 

Powierzchnię podziel w taki sposób, aby korytko znajdowało się na środku, a stamtąd prowadziło do kanału bądź systemu rozsączającego. Miejsce montażu korytka odwadniającego zależy od miejsca występowania spadku. Woda musi spływać w dół do korytka odwadniającego. W razie konieczności możesz zamontować kilka korytek, gdyby okazało się, że spadek terenu przebiega w różnych kierunkach.
Następnie musisz ustalić, jaką klasę obciążenia według Normy Europejskiej EN 1433 muszą posiadać montowane przez Ciebie korytka odwadniające. Do stosowania na prywatnych posesjach nadają się korytka klasy A 15, B 125 oraz C 250. Korytka klasy A 15 wytrzymują obciążenie 1,5 t, czyli takie, które jest typowe dla obszarów komunikacyjnych użytkowanych wyłącznie przez pieszych i rowerzystów. Korytka klasy B 125 wytrzymują obciążenie 12,5 t i nadają się do montażu na małych parkingach dla samochodów osobowych. Tego rodzaju korytka są zwykle wystarczające do montażu na podwórzach bądź podjazdach do prywatnych posesji. Jeśli jeździsz ciężkim samochodem, wybierz korytka następnej klasy. Korytka klasy C 250 przeznaczone są do obciążeń wynoszących do 25 t, czyli mogą być montowane na dużych parkingach przeznaczonych dla kilku pojazdów.

Wykonanie fundamentu ciągłego

Krok po kroku 2 - Wykonanie fundamentu ciągłego pod korytko odwadniające

Teraz wykonaj fundament ciągły, na którym później osadzisz korytka odwadniające. W tym celu wykop rów i wypełnij go betonem. Na głębokość wykopu składa się wysokość zabudowy korytka oraz grubość znajdującego się pod korytkiem podkładu betonowego (ok. 15 cm). Na tej samej głębokości, na której montowane będzie korytko, poprowadź rurę prowadzącą do kanału bądź planowanego systemu rozsączającego i połącz ją z końcówką fundamentu ciągłego.

Montaż korpusu korytka odwadniającego

Krok po kroku 3 - Montaż korpusu korytka odwadniającego

Korpus korytka osadź w miejscu odpływu wzdłuż rozpiętego sznurka traserskiego. Układając rurę, unikaj niepotrzebnych przesunięć i załamań. Teraz połącz koniec z rurą prowadzącą do kanału bądź systemu rozsączającego. W przypadku spadku większego niż 8% zalecamy montaż krawężnika wpuszczanego. Aby zapewnić większą stabilność, możesz zamontować również opornik.

Montaż rusztu szczelinowego na korpusie korytka.

Krok po kroku 4 - Montaż rusztów szczelinowych i wykonanie okładziny

Po osadzeniu korpusu korytka i podłączeniu go do kanału bądź systemu odwadniającego zamontuj na nim ruszt szczelinowy. Teraz można położyć wybraną okładzinę (np. kostkę brukową). Pamiętaj o tym, aby okładzina kończyła się ok. 3 do 5 mm powyżej krawędzi rusztu kratkowego. Jeśli zdecydowałeś się na położenie okładziny brukowej, pierwszy rząd kostek połóż najlepiej bezpośrednio na warstwie zaprawy. Ważne: korytka odwadniające można obciążać dopiero po upływie czasu wiązania betonu. Przestrzegaj zaleceń producenta betonu.

Dobry projekt, zdolności manualne i odpowiednie materiały sprawią, że wykonanie odwodnienia podjazdów, podwórzy i tarasów za pomocą korytek odwadniających będzie dość proste i bezproblemowe. Masz dodatkowe pytania? Chętnie Ci pomożemy – czekamy na Ciebie w pobliskim markecie OBI.

Lista zakupów

  • korytka odwadniające oraz ruszty szczelinowe
  • rury z tworzywa sztucznego oraz złączki
  • beton podkładowo-wyrównawczy
  • sznur traserski
  • ewent. krawężnik wpuszczany

Lista narzędzi

  • Zamów i odbierz
  • Dostawa
  • Sprawdź dostępność w markecie
Do góry