Asortyment

Create! by OBI
Oryginalne meble i zestawy do samodzielnego stworzenia. Krok po kroku przy pomocy praktycznych wskazówek i trików stworzysz meble i dekoracje, które będą doskonałym dopełnieniem Twojego wnętrza.
Przejdź do CREATE! by OBI

USŁUGI

Mój sklep
Warszawa ul. Puławska
ul. Puławska 427
02-801 Warszawa
Zmień sklep
Wróć
Zmień sklep
Nie można określić lokalizacji
Pokaż więcej sklepów
Znajdź swój sklep na mapie
Stwórz z nami kuchnię marzeń! Umów się do strefy projektowania, gdzie pomogą Ci nasi projektanci. Możesz też skorzystać z Planera 3D, dzięki któremu samodzielnie zwizualizujesz projekt swojej kuchni.
Sprawdź szczegóły
Chcesz stworzyć projekt swojej łazienki? Jesteś w idealnym miejscu, aby urzeczywistnić swoje marzenie! Stworzymy dla Ciebie wyjątkowy projekt wnętrza, który zostanie idealnie dopasowany pod Twoje wymagania. Wystarczy, że umówisz się do strefy projektowania!
Sprawdź szczegóły
Stwórz swój mały raj na ziemi. Zaplanuj wygląd ogrodu, balkonu czy tarasu i ciesz się naturą we własnym domu! Skąd czerpać inspiracje? Jak zacząć? Kliknij i dowiedz się więcej!
Sprawdź szczegóły
Sprawdź usługi, z których możesz skorzystać bezpośrednio w naszych marketach oraz poprzez naszą stronę. Zadbamy o wszystko, czego w danym momencie potrzebujesz.
Sprawdź nasze usługi
Brakuje natchnienia? Przygotowaliśmy szeroki wybór aranżacji, które z pewnością staną się dla Ciebie źródłem inspiracji. Który styl Cię interesuje? Jakie dodatki wybrać? Kliknij i zainspiruj się!
Zobacz wszystkie
Wszystko w jednym miejscu! Czy to nie brzmi cudownie? Sprawdź nasze najnowsze katalogi, które z pewnością zachęcą Cię do zmian!
Zobacz wszystkie
Nie wiesz, jak zabrać się do aranżacji Twojego wnętrza? Dzięki naszym wskazówkom będzie to niezwykle proste i efektowne! Warto wspomnieć o trikach DIY, które sprawią, że pomieszczenie będzie jedyne w swoim rodzaju.
Zobacz więcej

Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę plików cookie (ciasteczek). Aby strona mogła działać prawidłowo, zmień ustawienia zabezpieczeń i odśwież stronę.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Zaktualizuj przeglądarkę, by korzystać z tej strony bezpieczniej, szybciej i po prostu sprawniej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Informacje ogólne
  1. Informacje o Spółce
  2. Cele strategii podatkowej Spółki
  3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020 i plany jej realizacji w latach kolejnych
 3. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
  1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
  2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
 4. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą
  1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych
  2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
 5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
  1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
  2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 6. Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa podatkowego
  1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
  2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa
  3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
 7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2020.

Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

Informacje ogólne

Informacje o Spółce

Superhobby Market Budowlany sp. z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000092178 prowadzi działalność gospodarczą pod adresem al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, NIP: 9511008094, REGON: 01142951300000.

Jedynym udziałowcem Spółki jest OBI GmbH z siedzibą w Wermelskirchen w Niemczech, która posiada 100% udziałów w kapitale Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest handel materiałami budowlanymi oraz materiałami do wykończenia oraz wyposażenia domu i ogrodu prowadzony poprzez sieć marketów OBI, a także działalność transportowa, logistyczna i magazynowa.

Cele strategii podatkowej Spółki

Strategia podatkowa Spółki koncentruje się na należytym wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Spółka, prowadząc działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polski, stawia sobie za cel bycie rzetelnym polskim podatnikiem, a uiszczanie należności podatkowych na rzecz polskiego Skarbu Państwa traktowane jest nie tylko jako element wypełniania obowiązków publicznoprawnych Spółki, ale także jako wyraz społecznej odpowiedzialności.

Zarząd oraz kierownictwo Spółki wdrażają mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności Zarząd:

 • traktuje kwestie podatkowe priorytetowo, czego wyrazem jest rozbudowana polityka compliance, której ważną częścią jest zgodność z prawem podatkowym;
 • nadzoruje i weryfikuje prawidłowość dokonywanych przez Spółkę rozliczeń podatkowych zapewniając istnienie odpowiednich struktur i procesów kontrolnych;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji, również w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki;
 • inwestuje w regularne poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu eliminowania wątpliwości podatkowych poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Strategia podatkowa Spółki podlega okresowym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanych obszarów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności w branży handlowej.

Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020 i plany jej realizacji w latach kolejnych

W roku podatkowym 2020 Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą przez siebie strategię podatkową.

Działania Spółki w tym obszarze koncentrowały się przede wszystkim na zapewnieniu zgodności z prawem transakcji zrealizowanych przez Spółkę w obliczu wyzwań biznesowych jakie przyniósł rok 2020, tj. prowadzenia działalności w trakcie pandemii COVID-19 i dostosowania oferty Spółki do zmieniających się oczekiwań Klientów.

W latach kolejnych Spółka planuje dalsze, konsekwentne realizowanie przyjętej przez siebie strategii podatkowej, Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian w tym zakresie, a w szczególności nie planuje istotnych modyfikacji przyjętej misji oraz wizji podatkowej.

Spółka zakłada coroczne rewizje, a w razie potrzeby drobne aktualizacje strategii podatkowej. Spółka zastrzega również, iż w przypadku zaistnienia okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki, może pojawić się konieczność rewizji planów biznesowych Spółki, a w efekcie – także konieczność rewizji strategii podatkowej.

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 1. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

  Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

  1. Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Zarządu Spółki.
  2. Wykonywanie obowiązków podatnika należy do Działu Podatkowego, wydzielonego w ramach Pionu Finansów i Księgowości podmiotu świadczącego na rzecz Spółki usługi podatkowo-księgowe na podstawie zawartej umowy o współpracy. Dział Podatkowy zarządzany jest przez Kierownika, który podlega Dyrektorowi Pionu Finanse i Księgowość oraz nadzorowi CFO (Chief Financial Officer), Członka Zarządu.
  3. Pracownicy Działu Podatkowego pod nadzorem Kierownika oraz CFO i Zarządu zapewniają właściwe deklarowanie kwot zobowiązań podatkowych.
  4. Spółka podejmuje działania zapewniające zapłatę podatku z zachowaniem ustawowego terminu.
  5. Za rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych odpowiada Dział Administracji Personalnej i Płac podmiotu świadczącego na rzecz Spółki usługi podatkowo-księgowe, podlegający Dyrektorowi Personalnemu i Prezesowi Zarządu.
  6. Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są archiwizowane w uporządkowany i bezpieczny sposób zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 2. Stosowane procedury

  W zakresie realizacji funkcji podatkowych obowiązują procedury (zarówno w formie pisemnej, jak i w formie tzw. dobrych praktyk) regulujące w sposób szczegółowy realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków, w szczególności dotyczące:

  • organizacji pracy Działu Podatkowego i zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych;
  • organizacji pracy Działu Księgowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • zapewnienia wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
  • ustrukturyzowania grupowych funkcji podatkowych oraz usystematyzowania wzajemnych rozliczeń podatkowych;
  • weryfikacji kontrahentów.

  Ponadto, w Spółce obowiązują również inne procesy i procedury przyczyniające się do zapewnienia zgodności podatkowej. Obszar podatkowy jest bowiem wspierany także przez procedury i procesy biznesowe realizowane przez działy niefinansowe – np. w zakresie inwentaryzacji, kontroli stanu zapasów, kontroli rachunków dostawców, kontroli płatności, transakcji importowych i eksportowych, czy procedury marketowe, dotyczące transakcji realizowanych w sklepach OBI (np. procedury w zakresie Tax Free, WDT, zwrotu towarów).

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje niezbędne działania w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić wątpliwości podatkowe;
 • pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych wątpliwości podatkowych;
 • prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa podatkowego w oparciu o najnowsze przepisy;
 • identyfikuje rozwiązania zgodne z przepisami prawa podatkowego;
 • konsultuje się z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości;
 • zatrudnia i angażuje do współpracy wykwalifikowanych współpracowników i ekspertów do prowadzenia swoich spraw podatkowych;
 • w przypadku istotnych wątpliwości, jeśli jest taka potrzeba, rozważa korzystanie z innych narzędzi w szczególności takich jak:
  • interpretacje indywidualne;
  • opinie zabezpieczające;
  • przeglądy podatkowe;
  • uprzednie porozumienia cenowe (APA);
  • procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od nieruchomości.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako płatnik następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych - z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz wypłat należności na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (WHT).

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2020 Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dwie informacje o schematach podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp. Rodzaj transakcji Strona transakcji
1 Opłata licencyjna Rezydent
2 Zakup towarów handlowych Nierezydent
3 Zakup towarów handlowych Nierezydent

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała, ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, w szczególności nie były podejmowane działania o charakterze:

 • łączenia z innymi spółkami;
 • przekształcenia w inną spółkę;
 • wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki);
 • wymiany udziałów.

Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa podatkowego

Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku podatkowym 2020 Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczący archiwizacji dokumentów.

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa podatkowego

W roku podatkowym 2020 Spółka nabywała towary handlowe od spółki powiązanej mającej siedzibę w Hongkongu, niemniej nie dokonywała rozliczeń podatkowych w tym kraju.

Do góry