Mój market OBI

Auf-/zuklappen

Market OBI w Twojej okolicy:

Twój market OBI

Znajdź najbliższy market OBI

Płytki ceramiczne

 • przygotowanie_podloza_363x329

  Przygotowanie przed rozpoczęciem pracy

  Sprawdzamy opakowanie i oznakowanie płytek oraz jakość samego materiału ceramicznego.
  Dla płytek układanych na jednej powierzchni odcień oraz kaliber (który jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej) powinien być taki sam.

 • Przygotowanie podłoża

  Przygotowanie podłoża

  Ocena podłoża. Należy zwrócić uwagę na m.in. jakość wykonanego jastrychu grzewczego, dylatacji konstrukcyjnych, występowanie pęknięć posadzki. Dokładne oczyszczenie.

 • Poziom podłogi

  Sprawdzenie poziomu podłogi oraz wilgotności

  Jeżeli na powierzchni, na której zamierzamy układać płytki występują małe nierówności, możemy je niwelować punktowo za pomocą zaprawy samopoziomującej. Gdy nierówności są jednak bardzo odczuwalne i występują znaczne różnice poziomów, należy wyrównać całą podłogę.

 • Gruntowanie powierzchni

  Gruntowanie powierzchni

  Płyn gruntujący powinien wchłaniać się w podłoże.

  Materiały użyte do przygotowania podłoża z ogrzewaniem podłogowym należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta (grubość, czas wiązania itd.).

  Prace należy wykonywać zawsze przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowym. W przypadku układania płytek na ogrzewaniu podłogowym należy pamiętać o zastosowaniu dylatacji powierzchniowej, rozdzielającej pracujące niezależnie pola grzewcze.Jest to ważne ze względu na rozszerzalność cieplną materiałów. Biorąc pod uwagę wahania temperatur, posadzkę należy podzielić, jeżeli jest to możliwe, co 9–16 m2. Należy dążyć do dylatowania powierzchni zbliżonej do kwadratu z zastosowaniem dylatacji brzegowej oddzielającej powierzchnię posadzki od ściany.

 • Układanie płytek

  Układanie płytek

  Płytki ceramiczne mają prawo posiadać delikatną krzywiznę, co można najczęściej zaobserwować przy produktach długich i wąskich.

  Aby zniwelować ewentualne różnice, które mogą powstawać podczas montażu, układamy je z maksymalnym przesunięciem do 1/3 długości płytki sąsiadującej. Pozwoli to na osiągnięcie zamierzonego efektu, a jednocześnie zapewni gładką powierzchnię podłogi. Odradzamy układanie tego typu produktów w tzw. cegiełkę z przesunięciem o 1/2 długości.

 • Układanie płytek

  Układanie płytek

  Rozprowadzamy zaprawę klejową na przygotowane podłoże.

  W karcie technicznej kleju powinna znajdować się informacja, czy jest on odpowiedni do zastosowania na ogrzewanie podłogowe. Warstwa zaprawy powinna mieć grubość nie większą niż zaleca producent kleju.

 • Układanie płytek

  Układanie płytek

  W tym celu niezbędna jest paca grzebieniowa, która zapewni całkowite pokrycie strony montażowej płytek klejem (np. do max. grubości zaprawy klejowej 5 mm należy zastosować grzebień 10 lub 12 mm).

 • Układanie płytek

  Układanie płytek

  Po rozplanowaniu zbieramy płytki i etapowo układamy na równomiernie rozprowadzoną zaprawę klejową.

 • Fugowanie

  Fugowanie płytek

  Po stwardnieniu zaprawy klejowej czyścimy powierzchnię z pyłu i kurzu. Najlepiej nadaje się do tego wilgotna gąbka. Spoiny można też czyścić za pomocą odkurzacza.
  Rekomendowana minimalna szerokość fugi do płytek rektyfikowanych to 2 mm.
  Przy tak wąskich fugach należy pamiętać o zastosowaniu większych dylatacji przyściennych.

 • Fugowanie

  Fugowanie płytek

  Przed rozpoczęciem fugowania właściwego należy przeprowadzić próbę w niewidocznym miejscu.
  Pozwoli to na sprawdzenie czy nie pozostawia ona zabrudzeń oraz na określenie czasu potrzebnego do związania zaprawy spoinowej. Jeśli zależy nam na uniknięciu zabrudzeń fugi podczas eksploatacji, możemy zastosować fugę epoksydową.

 • Fugowanie

  Fugowanie płytek

  Przygotowaną masę należy rozkładać za pomocą packi z gąbką.

 • Fugowanie

  Fugowanie płytek

  Płytki fugujemy partiami na powierzchni nie większej niż 3-4 m2. Na styku powierzchni poziomych i pionowych spoina powinna być silikonowa.

  Czyszczenie zafugowanej już powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów zapraw spoinowych.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Dobór płytek ze względu na rodzaj pomieszczenia

 • Hol/korytarz

  Hol/korytarz

  Ruch w korytarzu jest intensywny – domownicy wchodzą i wychodzą w ciągu całego dnia, nierzadko zostawiając piasek czy żwir.

  Polecamy płytki o delikatnej fakturze, matowe, bez wyraźnych wgłębień (tak by nie gromadził się na nich brud). Klasa ścieralności – minimum PEI 3.

  Dlatego płytki tam zastosowane powinny:

  Mieć wysoką odporność na ścieranie, plamienie.

  Mieć dużą łatwość czyszczenia.

  Mieć zwartą powierzchnię.

 • Łazienka

  Łazienka

  Praktycznie wszystkie rodzaje są dopuszczalne. Klasa ścieralności – PEI 3

  Być odporne na środki chemiczne domowego użytku.

  Być podatne na czyszczenie detergentami.

 • Salon

  Salon

  Podłoga  w salonie jest mniej narażona na uszkodzenia, ścieranie i zabrudzenia niż ta w korytarzu czy łazience. Dlatego tu dopuszcza się klasę ścieralności PEI 3 oraz PEI 4.

 • Kuchnia

  Kuchnia

  Ze względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia podczas codziennych czynności, podłoga kuchenna powinna posiadać wysoką odporność na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne.

 • Balkon

  Ze względu na zmienne temperatury posadzka powinna być:

  Mrozoodporna.

  Matowa.

  Antypoślizgowa.

 • Taras

  Ze względu na zmienne temperatury oraz możliwość wnoszenia żwiru czy piasku płytki powinny być:


  Mrozoodporne.

  Matowe.

  O minimalnej klasie ścieralności PEI 3.

Użytkowanie i konserwacja

Użytkowanie i konserwacja.

Aby jak najdłużej zachować walory estetyczne i użytkowe płytek należy:

- dbać o spoiny; tylko spoiny z materiałów epoksydowych mają dobrą wytrzymałość na intensywną chemię,

- używać odpowiednich środków czyszczących, unikać kwaśnych detergentów,

- chronić miejsca szczególnie narażone na upadek przedmiotów kładąc tam matę, lub chodniczek.

Impregnacja

 • Impregnacja

  Przed przystąpieniem do fugowania należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim fragmencie płytki (najlepiej na jej odpadzie) i przeprowadzić kontrolne czyszczenie w celu określenia wpływu fugi i zawartego w niej pigmentu na użyty rodzaj płytek.

 • Impregnacja

  W przypadku powstania przebarwień płytki nieszkliwione (również gresy polerowane) należy zabezpieczyć impregnatem albo zastosować inny kolor spoiny.

  Aby uzyskać jak najlepszy efekt należy wykonywać te czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi na opakowaniu producenta.

Uwagi ogulne

Uwagi ogólne

Płytki podłogowe, ścienne i dekoracje oznaczone jednym odcieniem znajdujące się w tym samym opakowaniu, mogą zawierać niewielkie różnice grafiki wzoru i kolorystyki wynikające z produkcji w technologii nadruku rotacyjnego. Płytki klinkierowe mogą posiadać różnice barwy, które wynikają z technologii produkcji. Gres nieszkliwiony wyróżnia się niepowtarzalnością wzoru na poszczególnych płytkach, może posiadać tez niewielkie różnice barwy.

Przed układaniem wszystkich płytek sugeruje się rozłożenie płytek z różnych paczek i ich wymieszanie.

Płytki rektyfikowane wykończone są w sposób, który umożliwia ich montaż przy zastosowaniu minimalnej szerokości spoiny. Jednak z uwagi na rozszerzalność wodną, minimalna szerokość fugi dla tego rodzaju płytek powinna wynosić 1,5 mm. Stosowanie spoin minimalnej szerokości pozwala na osiągnięcie jednolitej powierzchni. Na gresach polerowanych nie należy pisać i rysować. Przy układaniu płytek na balkonach i tarasach konieczne jest przygotowanie warstw pokładowych i izolacyjnych, a także wykonanie dylatacji.

Montaż i konserwacja dekoracji szklanych

Montaż i konserwacji dekoracji szklanych

Efekt zmiany koloru pod wpływem kąta padania światła, drobne różnice w strukturze oraz zaokrąglenia krawędzi są efektami zamierzonymi.

Dekoracje szklane należy montować, używając kleju do luster. Nie należy stosować klejenia punktowego, stosowanie kontrastowego koloru fugi może powodować zmianę odcienia dekoracji szklanej.

Do fugowania dekoracji nie należy stosować fug gruboziarnistych, a w trakcie fugowania zabezpieczyć powierzchnię, np. taśmą.

Powierzchnia metaliczna dekoracji ceramicznych jest podatna na zarysowania – zaleca się stosowanie spoin akrylowych, silikonowych, lub innych cienko ziarnistych (miękkich).

Do mycia dekoracji nie należy stosować płynów oraz innych materiałów agresywnych (gruboziarnistych) – należy jedynie przecierać je szmatką nasączoną środkiem myjącym w płynie!

Montaż płytek mrozoodpornych

Montaż płytek mrozoodpornych

Powierzchnia podłoża, na którym montowane będą płytki musi być mocna, równa, dokładnie oczyszczona i niepodatna na odkształcenia. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować emulsję gruntującą.

W przypadku układania płytek na balkonach i tarasach konieczne jest uprzednie przygotowanie warstw podkładowych i izolacyjnych, a także wykonanie dylatacji.

Spadki należy wykonać w warstwie podkładowej. Przykładowe wykonanie konstrukcji wykładzin i tarasów pokazano na schemacie. Należy stosować tylko i wyłącznie materiały służące do montażu płytek mrozoodpornych.

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe

Zanim zostanie położona posadzka należy uruchomić ogrzewanie. Wyłączyć je 24 godziny przed terminem rozpoczęcia prac.

Wylewki pod ogrzewanie podłogowe koniecznie zagruntować emulsją gruntującą. Ponowne włączenie powinno nastąpić dopiero 28 dni po wykonaniu okładziny.

Płytki rektyfikowane

Płytki rektyfikowane

Podczas montażu płytek rektyfikowanych należy stosować technologię i narzędzia jak przy układaniu tradycyjnych płytek. Dla uzyskania najlepszych efektów wizualnych, zaleca się układanie płytek rektyfikowanych z zastosowaniem spoiny o minimalnej szerokości 1,5-2 mm.

Do montażu płytek rektyfikowanych zalecamy stosowanie tylko i wyłącznie elastycznych zapraw klejowych oraz elastycznych zapraw spoinowych. Zaprawa elastyczna posiada zdolność do odkształcania się pod wpływem naprężeń i do takiego ich wyrównywania, aby nie zniszczyły okładziny oraz podłoża.

Skyscraper
Skyscraper